Datum: 19-03-2024

Bij het Polderhuis worden jaarlijks de slachtoffers herdacht die zijn gevallen bij de invasie van Westkapelle op 1 november 1944. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat deze invasie, die het begin was van de bevrijding van Nederland en onderdeel van de Slag om de Schelde, plaats vond.

Herdenking Slag om de Schelde

Deze Slag om de Schelde, en meer specifiek de landing/invasie bij de tank, verdient het om verankerd te blijven in het geheugen van éénieder. We zien echter dat de veteranen van toen ons ontvallen zijn. Hun kinderen, die jaren naar Westkapelle kwamen om hun vaders te eren en herdenken, zijn inmiddels ook op hoge leeftijd. Het gaat in de komende jaren dan ook steeds meer over de derde en vierde generatie. En zoals overal zien we dat als afstand groter wordt, interesse afneemt.

Invasiemonument

Het Polderhuis heeft het initiatief genomen om een beeldengroep in silhouetten vorm van aanstormende commando’s in diverse houdingen, op de zeedijk van Westkapelle, realiseren. Hiervoor hebben we jullie steun in de vorm van een donatie nodig!

Lees meer over het invasiemonument en hoe je dit kunt steunen!