Beleid

Het Polderhuis heeft als doel om op educatieve wijze de geschiedenis van Zeeland, met in bijzonder die van Westkapelle uit te dragen aan inwoners en toeristen.
Daarnaast wil ze een ontmoetingsplaats zijn voor mensen. Er is gekozen om als culturele instelling niet afhankelijk te willen zijn van exploitatiesubsidies. De reden is dat het Polderhuis dan afhankelijk wordt van haar geldverstrekkers. Door deze keuze hebben we ondernemerschap ingevoerd, en werken we nagenoeg niet met betaalde krachten maar met vrijwilligers. Om in stand te blijven moeten we dus onze eigen inkomsten verdienen.

Werken met vrijwilligers is om twee redenen interessant. Enerzijds zorgt het voor een groot draagvlak, en aan de andere zijde heeft het een positieve invloed op de bedrijfskosten. Buiten dat is het Polderhuis door de ontmoetingsfunctie een mooie plek waar vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en aan elkaar. Een plek waar je vrienden maakt en waar je je thuis kan voelen.

Bekijk het organisatiemodel met de daarbij de namen van de teams.

Download het Financieel Jaarverslag 2016 (PDF).

Download het Privacybeleid van Stichting Polderhuis museum (PDF)

ANBI-instelling

Het Polderhuis is een ANBI-instelling (nummer 811482571). Lees meer informatie over ANBI's