Beleid

Het Polderhuis heeft als doel om op educatieve wijze de geschiedenis van Zeeland, met in bijzonder die van Westkapelle uit te dragen aan inwoners en toeristen.
Daarnaast wil ze een ontmoetingsplaats zijn voor mensen. Er is gekozen om als culturele instelling niet afhankelijk te willen zijn van exploitatiesubsidies. De reden is dat het Polderhuis dan afhankelijk wordt van haar geldverstrekkers. Door deze keuze hebben we ondernemerschap ingevoerd, en werken we nagenoeg niet met betaalde krachten maar met vrijwilligers. Om in stand te blijven moeten we dus onze eigen inkomsten verdienen.

Werken met vrijwilligers is om twee redenen interessant. Enerzijds zorgt het voor een groot draagvlak, en aan de andere zijde heeft het een positieve invloed op de bedrijfskosten. Buiten dat is het Polderhuis door de ontmoetingsfunctie een mooie plek waar vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en aan elkaar. Een plek waar je vrienden maakt en waar je je thuis kan voelen.

Missie en visie

Het is de missie van het Polderhuis om de boeiende, culturele, geschiedkundige en natuurkundige ontwikkeling van Westkapelle en haar omgeving, vroeger en nu, levend te houden en voor iedereen toegankelijk te maken. Naast de exploitatie van meerdere lokaties krijgt deze missie gestalte door een groot scala van activiteiten die allen tot doel hebben de missie te realiseren .

Inkomsten

Het Polderhuis is als onafhankelijke stichting verantwoordelijk voor het verwerven van haar eigen inkomsten om zodoende de continuïteit van het Polderhuis te waarborgen en is daabij niet afhankelijk van structurele subsidiegelden.

Organisatie

De kern van de organisatie wordt gevormd door een groot aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers. Zij staan, samen met enkele betaalde krachten, garant voor de realisatie van alle Polderhuis activiteiten. Bekijk het organisatiemodel met de daarbij de namen van de teams.

Doelgroep

Naast speciale aandacht voor de inwoners van Westkapelle, staat het Polderhuis open voor bezoekers uit binnen- en buitenland.

Activiteiten

Door het jaar heen biedt het Polderhuis een veelheid van vaste en variabele activiteiten aan die op de site van het Polderhuis worden weergegeven.

Beleidsdocumenten

Financieel Jaarverslag 2023 (PDF)

Financieel Jaarverslag 2021 (PDF)

Privacybeleid Stichting Polderhuis museum (PDF)

ANBI-instelling

Het Polderhuis is een ANBI-instelling (nummer 811482571). Lees meer informatie over ANBI's